Настройки для людей с ограниченными возможностями

אספקה והתקנה

מובילים ומתקינים!

על מנת להבטיח שהחלון שלכם ישרת אותכם נאמה שנים רבות, תחילה יש לדאוג לכך שיותקן בצורה נכונה, את העבודה החשובה הזו אתם יכולים להפקיד בידי מומחי חברת "חלונות אקו" שהרכיבו כבר מאות חלונות.

חברת "חלונות אקו" מספקת את החלון לבית הלקוח ברכב מיוחד, אשר מבטיח כי החלון יגיע אליכם שלם ללא פגע. עובדי החברה נושאים אחריות מלאה על שלמות החלון עד לרגע סיום ההתקנה.

אופן ההתקנה נקבע מבעוד מועד על ידי מומחי החברה בהתאם למאפייני ביתכם, ויכול לכלול חלק מהשלבים הבאים:

  • פירוק החלון הישן
  • התקנת מסגרת חדשה מסביב לחלון
  • מילוי מרווחים בקיר בקצף איטום
  • גימור סופי של פנים החלון
  • עבודות טיח בצידו החיצוני של החלון
  • במידת הצורך, איטום בעזרת חומרים מבודדי מים

כל העבודות מתבצעות בהתאם להוראות המדויקות מבית הייצרן, תוך שימוש בחומרים ורכיבים איכותיים. מטרתנו היא להבטיח ללקוחותנו מוצר איכותי שיגן על הבית מפני רעש, אבק, לחות וגורמים חיצוניים נוספים, תוך שמירה על טמפרטורה נוחה בכל מזג האוויר.

שלח הזמנה

השאירו פרטים ומספר הפלאפון, נדאג לחזור אליכם בהקדם